MELEG ZOKNI >

Általános szerződési feltételek

Miseron  dex s.r.o.

Vršovce 1146/ 4 székével, Ostrava 70900

Cégazonosító szám: 06333915

Közösségi adószám: CZ06333915

az Ostrava-i Járásbíróságon vezetett cégjegyzékbe a C szakasz, 71498 betétszám alatt bejegyzve

az áruk értékesítésére az interneten található webáruházon keresztül www.benami.cz

 

ÁFAFIZETŐK VAGYUNK

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Miseron Dex s.r.o. jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „Szerződési feltételek”) , székhely: Vršovců 1146/4, Ostrava 709 00, cégazonosító száma: 06333915, bejegyezve az Ostrava-i Járásbíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 71498 betétszám alatt (a továbbiakban „eladó”) a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”) 1751. §-ának a később kiadott előírásokkal újított 89/2012. sz. törvény rendelkezései értelmében, a felek kölcsönös jogaival és kötelezettségeivel, amelyek a adásvételi szerződés (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”), amelyet az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: „vevő”) között kötöttek az eladó webáruházán keresztül. Az internetes üzletet az eladó üzemelteti a www.benami.cz internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”), a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: „webáruház felület”).

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki vállalkozói tevékenysége vagy önálló szakmai tevékenysége során jár el az árucikk megrendelésekor.

1.3. A Szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a Szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. A Szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a Szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5. A Szerződési feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek és feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.

 1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vevő a felhasználói felületén megrendelheti az árukat (a továbbiakban: „felhasználói fiók”). Abban az esetben, ha a webáruház felülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is megrendelheti az árut közvetlenül a webáruház felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztráció és az áruk megrendelése során a vevő köteles minden adatot helyesen és hitelesen megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A vevő nem jogosult engedélyezni a felhasználói fiók használatát harmadik félnek.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, kifejezetten, ha a vevő 60 hónapnál hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve a Szerződési feltételeket).

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll rendelkezésre folyamatosan, különösen az eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása érdekében.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A webáruház felületén elhelyezett termékek bármiféle bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra való tekintettel. A Polgári Törvénykönyv 1732  § (2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható.

3.2. A webáruház felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes árucikkek árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni a szokványos postai úton. Az árucikkek felsorolása tartalmazza az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az árucikkek árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek a webáruház felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó lehetőségét arra, hogy egyénileg egyeztetett feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. A webáruház felülete információkat tartalmaz az árucikkek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. A webáruház felületén felsorolt ​​árucikkek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, ha az árucikkeket a Cseh Köztársaság területén kézbesítik.

3.4. Az árucikk megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelés űrlapját a webáruház felületén. A megrendelőlap kifejezetten az alábbiakról tartalmaz információkat:

3.4.1. a megrendelt árucikkekről (a megrendelt árukat a vevő „behelyezi” a webáruház felületének elektronikus bevásárlókosarába),

3.4.2. az árucikk vételárának megfizetésének módjáról, információkat a megrendelt áruk szükséges szállítási módjáról és

3.4.3. információkat az árucikkek szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

3.5. Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a vevő a megrendelés során megadott, még akkor is, ha a vevő észleli és kijavítja a megrendelés során megadott adatok hibáját. A vevő a „Küldés” gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott ​​adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés kézhezvétele után az eladó azonnal megerősíti a megrendelést a vevő által a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vevő e-mail címe”).

3.6. A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további megerősítését igényelni (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a megrendelés elfogadásának (átvételének) kézbesítéséből adódik, amelyet az eladó a vevőnek e-mailben a vevő e-mail címére elküld.

3.8. A vevő beleegyezik a távközlési eszközök használatába az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő viseli, és ezek a költségek nem különböznek az általános mértéktől.

 1. AZ ÁRUCIKKEK ÁRAI ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az árucikkek árát és az árucikkeknek az adásvételi szerződés alapján történő szállításával kapcsolatos költségeket a vevő a következő módon fizetheti ki az eladónak:

készpénzben az eladó által üzemeltetett telephelyén, cím: Petřvald 220, 74260;

a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen készpénzben utánvéttel;

elektronikus átutalással az eladó számlájára, számlaszám 11600006-00000000-96074255 , amely a ERSTE bank társaságnál van bejegyezve (a továbbiakban: „eladó számlája”);

átutalással a Comgate fizetési átjárón keresztül;

hitelkártyás átutalással;

4.2. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az árucikkek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem igényel kauciót vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti a Szerződési feltételek 4.6. cikkét az áruk vételárának előre történő fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Készpénzben történő fizetés vagy utánvételi kézbesítés esetén a vételár az árucikk átvételét követően fizetendő. Átutalás esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított XXX napon belül fizetendő.

4.5. Átutalás esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát a fizetés egyedi azonosítójával együtt. Átutalás esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

4.6. Az eladó kifejezetten jogosult, ha a vevő nem erősítette meg a megrendelést (3.6. cikk), követelni a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut a vevőnek elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119 § (1) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható.

4.7. Az eladó által a vevőnek biztosított termékárra vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók egymással.

4.8. Ha az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt az általánosan kötelező jogi előírások úgy rendelkeznek, az eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevő számára az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről. Az eladó ...... az általános forgalmi adó fizetője. Az adóigazolást - a számlát az eladó állítja ki a vevőnek az árucikkek árának megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.

4.9. Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát adni a vevőnek. Ugyanakkor köteles a beérkezett bevételeket online módon regisztrálni az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet elállni a vevő kívánsága szerint vagy számára módosított áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, romlandó áruk és olyan áruk szállítása, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek, zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhető vissza és az adásvételi szerződés szerint leszállított árucikkről készült hang- vagy videófelvétel vagy számítógépes program segítségével, amennyiben az eredeti csomagolás meg lett bontva.

5.2. Ha nem a Szerződési feltételek 5.1. cikkében említett esetről van szó, vagy olyan más esetről, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk 188. § (1) bekezdése rendelkezésének megfelelően az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül, és abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több részből álló szállítás, ez az időszak az árucikkek utolsó szállításának a kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eljuttatni az eladóhoz.

A vevő köteles elküldeni az adásvételi szerződéstől való elállást az eladó telephelyének a címére: Petřvald 220, 742 60 Petřvald.

5.3. A Szerződési feltételek 5.2 cikke szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldenie az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni.

5.4. A Szerződési feltételek 5.2. cikke szerinti eladási szerződéstől való elállás esetén az eladó a vevőtől kapott vételárat a vevőtől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől kapott pénzeszközöket, olyan módon, ahogy azt az eladó a vevőtől megkapta. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevő részére történő visszaküldése során vagy más módon nyújtott teljesítmény visszaszolgáltatására is, ha a vevő beleegyezik, és a vevőnek nem merül fel további költsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzeszközöket a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy ha nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az áruknak okozott kár megtérítésének jogát a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az eladónak jogában áll bármikor elállni az adásvételi szerződéstől is, az áru vevőtől való átvételéig. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, elküldi a vételárat a vevőnek, átutalással a vevő által kijelölt számlára.

5.7. Ha a vevőnek az áruval együtt ajándék van szolgáltatva, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik meg, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vásárló köteles az ajándékot visszaküldeni.

 1. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

6.1. Ha a szállítási módról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden további költséget.

6.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a megrendelésben a vevő által meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut utánvéttel átvenni.

6.3. Ha a vevő részéről indokolt, hogy az árut többször vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon szállítsa le, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket vagy a más szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4. Az árunak a szállítócégtől történő átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesítenie kell a szállítót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérült, amely a küldeménybe való jogosulatlan behatolást jelzi, a vevő nem köteles átvenni a küldeményt a szállítócégtől.

6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogai és kötelezettségei az eladó különleges szállítási feltételeivel módosíthatók, ha azokat az eladó szabta meg 

 1. A HIBÁS TERMÉK TELJESÍTÉSHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1. A szerződő feleknek a hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó jogokat a vonatkozó, általánosan kötelező jogi rendelkezések szabályozzák (kifejezetten a Polgári Törvénykönyv 1914 -1925 §, 2099 – 2117 § és a 2161 – 2174 §, és a később kiadott előírásokkal újított 634/1992 sz. Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek értelmében).

7.2. Az eladó felelős a vevő felé, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó kifejezetten felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt, vagy a vevő által az áru jellegére és reklámozása alapján az elvárt jellemzőkkel rendelkeznek,

7.2.2. az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyre általában ilyen típusú árukat használnak,

7.2.3. az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek az elfogadott mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést az elfogadott minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.

7.3. A Szerződési Feltételek 7.2. cikkének rendelkezései nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket hibájuk miatt alacsonyabb áron értékesítettek, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, a szokásos használata által okozott kopásért, vagy olyan áru, ami megfelel a vásárló használatának vagy viselésének mértékének, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, akkor az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákhoz való jogot az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni.

7.5. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogokat az eladóval a telephelyének címén gyakorolja, ahol a panasz elfogadása lehetséges az eladott árukínálattal kapcsolatban, vagy székhelyén, vagy a telephelyén.

7.6. Az eladó hibás árukért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozhatja.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével veszi át az áru tulajdonjogát.

8.2. Az eladót nem köti a vevővel kapcsolatban semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 1826  § (1) bekezdés (e) pontja rendelkezésének értelmében 

8.3. A fogyasztói panaszokat az eladó az info@benami.cz elektromos címen keresztül kezeli. A vevő panaszának rendezésével kapcsolatos információkat az eladó elküldi a vevő e-mail címére.

8.4. Az adásvételi szerződést illető fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégazonosító szám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs a felelős. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen felhasználható az eladó és a vevő közötti viták rendezésére az adásvételi szerződés alapján.

8.5. Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetes cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013 / EU rendelet szerinti kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) módosításáról.

8.6. Az eladó jogosult az árut kereskedelmi engedélye alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést hatáskörén belül az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi. A személyes adatok védelmére szolgáló terület felügyeletét a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság meghatározott mértékben felügyeli a később kiadott előírásokkal újított 634/1992.sz. fogyasztóvédelmi törvény betartását.

8.7. A vevő ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Ptk. 1765 § (2) bekezdésének az értelmében.

 1. ADATVÉDELEM

9.1. A vevővel szembeni tájékoztatási kötelezettségét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 13. cikkelye értelmében és a 95/46/ES irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR rendelkezés”) a vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, a jelen szerződés megtárgyalása és az eladó közfeladatainak teljesítése céljából történő feldolgozásához kapcsolódóan az eladó külön dokumentum útján teljesíti.

 1. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. A vevő egyetért avval, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat elküldi a vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi üzeneteket küldjön a vevő elektronikus címére. Az eladó a GDPR rendelkezés 13. cikkelye értelmében teljesíti a vevővel szembeni tájékoztatási kötelezettségét, amely a vevő személyes adatainak feldolgozására vonatkozik a kereskedelmi kommunikáció speciális dokumentum útján történő továbbítása céljából.

10.2. A vevő beleegyezik az úgynevezett sütik (cookies) számítógépén történő tárolásába. Ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére úgynevezett sütik (cookies)  tárolása nélkül, úgy a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti beleegyezését.

 1. KÉZBESÍTÉS

11.1. A vevőhöz kézbesíthető a vevő e-mail címére.

11.2. Szintén kézbesítettnek tekinthető az az értesítés, amelynek átvételét a címzett elutasította, amelyet a tárolási időszak alatt nem gyűjtöttek össze, vagy amelyet nem kézbesítettként visszaküldtek.

11.3. A szerződő felek szokványos levelezését e-mailben, a vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a megrendelésben a vevő által megadott e-mail címre juttathatják el egymásnak, ill. az eladó weboldalán feltüntetett címre.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem vonja el a vevőt, aki fogyasztó, a törvény azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyeket szerződéssel nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a GDPR rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdése alapján alkalmazandók, az Európai Parlament és a Tanács 593/2008 / EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.).

12.2. Ha a Szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy nem hatályos, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyett olyan rendelkezésre kerül sor, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve a Szerződési feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4. A Szerződési feltételek mellékletét alkotja az adásvételi szerződéstől való elállás mintaűrlapja.

12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Petřvald 220 , 74260., e-mail cím info@benami.cz, telefonszám +420 739 009 329

Petřvaldban       2019.10.27-én.